Karin Theunissen bureau voor tekst en concept schrijft vooral zakelijke teksten. Onze klantenkring is divers. Zo werken wij voor overheidsinstellingen, woningcorporaties, internationale concerns, maatschappelijke dienstverleners, zorginstellingen, culturele instellingen, jongerenorganisaties en midden- en kleinbedrijf. Voor alle mogelijke communicatie-uitingen, van advertenties, flyers en brochures tot complete boeken en van websites (inter- en intranet) tot magazines, schrijven wij teksten of verzorgen wij de (eind)redactie. Steeds in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever, steeds ook in de stijl van onze opdrachtgever. Tot grote tevredenheid, zo blijkt. Niet voor niets mogen wij het merendeel van onze relaties al bijna 20 jaar tot onze vaste klantenkring rekenen.
 
Privacy